معرفی برنامه :

گروه نرم افزاری مرغانه با همکاری شرکت اگری تک اسپانیا نسخه فارسی مدیریت پرورش گاو شیری را در طی دوسال تولید نموده است شرکت اگری تک با داشتن ۲۰ سال سابقه و مدیریت بیش از ۲۴۰۰ گله در اروپا و امریکا یکی از شرکت های پیشتاز در این صنعت می باشد.

نرم افزار پردازشگر مزرعه با مدیریت و کنترل داده­های تولید گله هم به صورت انفرادی و هم بصورت گله­ایی به شما کمک خواهد کرد.پایه و اصول برنامه تولید گزارش های مناسب و مرتبط با گله می باشد که به شما در مدیریت مزرعه (تولید، و برنامه ریزی) کمک می کند. این برنامه با تولید گزارش های مختلف و مورد نیاز مانند لیست حیوانات، موجودی، گزارش های آماری، نمودار و غیره قادر است کلیه کارهای روزانه را مدیریت و عملکرد گله را نمایش دهد. و همچنین کاربر قادر است گزارشها را تغییر یا  براساس نیاز طراحی و تهیه نماید.

 

 

 

ویزگی های نرم افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری

کاربری آسان

استفاده از این برنامه از هر برنامه دیگر آسانتر و راحتر می  باشد.شما می توانید هم با موس و هم با صفحه کلید از برنامه استفاده نمایید. نمایش همه گزارشات قبل از چاپ و تولید گزارش دلخواه از دیگر ویزگی های این نرم افزار می باشد. کلیه رویدادها در برنامه به چندین طریق قابل ذخیره کردن می باشد.

اعتماد بیشتر:

شما می توانید با مرکز پشتیبان و وب سایت شرکت پردازشگر مزرعه ارتباط داشته باشید و مشکلات و مسائل خود را بیان کنید و هر مشکل یا سوالی حداکثر تا ۴۸ ساعت برطرف می شود.

 

آنالیز قوی اطلاعات:

نرم افزار با داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه بیشتر گزارش های مورد نیاز شما را تولید و در اختیار مشتریان قرار داده است و همچنین شما قادر هستید هر نوع گزارشی را که نیاز داشته براساس هزاران پارامتری که برنامه در اختیار شما قرار داده است طراحی و تولید نمایید.

 

ثبت دیجیتال اطلاعات:

نرم افزار مدیریت گاو شیری برای اولین بار در کشور قادر است سیستم ثبت دیجیتال اطلاعات (هندهلد) را بخوبی پشتیبانی کند. این قابلیت ضمن کاهش زمان در ورود اطلاعات باعت کاهش حداکثری خطا در مزرعه می شود زیرا اخرین اطلاعات ثبت شده را در هندهلد نمایش داده و از بروز هر گونه خطا جلوگیری می نماید.

سیستم ثبت و شناسایی دام ها از طریق تکنولوژِی RFID

این نرم افزار همچنین قابلیت پشتیبانی و شناسایی دام ها را براساس این سیستم دارد.

معرفی برنامه :

گروه نرم افزاری مرغانه با همکاری شرکت اگری تک اسپانیا نسخه فارسی مدیریت پرورش گاو شیری را در طی دوسال تولید نموده است شرکت اگری تک با داشتن ۲۰ سال سابقه و مدیریت بیش از ۲۴۰۰ گله در اروپا و امریکا یکی از شرکت های پیشتاز در این صنعت می باشد.

نرم افزار پردازشگر مزرعه با مدیریت و کنترل داده­های تولید گله هم به صورت انفرادی و هم بصورت گله­ایی به شما کمک خواهد کرد.پایه و اصول برنامه تولید گزارش های مناسب و مرتبط با گله می باشد که به شما در مدیریت مزرعه (تولید، و برنامه ریزی) کمک می کند. این برنامه با تولید گزارش های مختلف و مورد نیاز مانند لیست حیوانات، موجودی، گزارش های آماری، نمودار و غیره قادر است کلیه کارهای روزانه را مدیریت و عملکرد گله را نمایش دهد. و همچنین کاربر قادر است گزارشها را تغییر یا  براساس نیاز طراحی و تهیه نماید.

 

ویژگی های نرم افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری

کاربری آسان

استفاده از این برنامه از هر برنامه دیگر آسانتر و راحتر می  باشد.شما می توانید هم با موس و هم با صفحه کلید از برنامه استفاده نمایید. نمایش همه گزارشات قبل از چاپ و تولید گزارش دلخواه از دیگر ویزگی های این نرم افزار می باشد. کلیه رویدادها در برنامه به چندین طریق قابل ذخیره کردن می باشد.

اعتماد بیشتر:

شما می توانید با مرکز پشتیبان و وب سایت شرکت پردازشگر مزرعه ارتباط داشته باشید و مشکلات و مسائل خود را بیان کنید و هر مشکل یا سوالی حداکثر تا ۴۸ ساعت برطرف می شود.

 

آنالیز قوی اطلاعات:

نرم افزار با داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه بیشتر گزارش های مورد نیاز شما را تولید و در اختیار مشتریان قرار داده است و همچنین شما قادر هستید هر نوع گزارشی را که نیاز داشته براساس هزاران پارامتری که برنامه در اختیار شما قرار داده است طراحی و تولید نمایید.

 

ثبت دیجیتال اطلاعات:

نرم افزار مدیریت گاو شیری برای اولین بار در کشور قادر است سیستم ثبت دیجیتال اطلاعات (هندهلد) را بخوبی پشتیبانی کند. این قابلیت ضمن کاهش زمان در ورود اطلاعات باعت کاهش حداکثری خطا در مزرعه می شود زیرا اخرین اطلاعات ثبت شده را در هندهلد نمایش داده و از بروز هر گونه خطا جلوگیری می نماید.

سیستم ثبت و شناسایی دام ها از طریق تکنولوژِی RFID

این نرم افزار همچنین قابلیت پشتیبانی و شناسایی دام ها را براساس این سیستم دارد.


برخی امکانات نرم افزار مدیریت مرغداری

تعاریف پایه مرغداری و ورود اطلاعات هر یک از آنها در سیستم
•    شرکت: فرم ورود اطلاعات پایه شرکت مرغداری
•    فارم: اطلاعات پایه فارم های شرکت – امکان تعریف چندین فارم
•    ذینفعان: ورود اطلاعات کلیه ذینفعان حقیقی یا حقوقی مربوطه، ذینفعان عبارتند از همه افرادی که به نحوی با تجارت شما در ارتباط هستند اعم از: مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، پرسنل و . . .
•    پرسنل: ورود اطلاعات کلیه پرسنل فعال در مجموعه (گروه بندی و رده بندی و . . . )
•    تامین کننده: ورود اطلاعات کلیه تامین کنندگان
•    مشتری: ورود اطلاعات کلیه مشتریان – که زیرمجموعه ذینفعان هستند.
•    کالا: ورود اطلاعات کلیه کالاهای شرکت – نام، کد، واحد اصلی و فرعی و . . .
•    انبار: ورود اطلاعات انبارهای مورد استفاده برای نگهداری کالاها – امکان تعریف بی شمار انبار با امکان دسته بندی
•    انتساب کالا به انبار: فرم اطلاعات لازم برای انتساب کالاهای تعریف شده موجود به انبارها
•    سالن: ورود اطلاعات کلیه سالن های فارمها
•    نژاد: ورود اطلاعات کلیه نژادهای مرغ – امکان ثبت کاتالوگ هر نژاد جهت انجام مقایسه و کنترل
•    گله: ورود کلیه اطلاعات دوره ها
•    انتساب سالن به گله: انتساب سالنهای موجود به گله – بصورت کاملا آزاد
•    فرمول ساخت دان: اطلاعات انواع فرمول و تعاریف آنها
•    انواع واکسن: ورود اطلاعات کلیه واکسنهای مورد استفاده، و زمان مصرف آنها در هر گله

ورود و ثبت اطلاعات عملیات اصلی در مرغداری از جمله :
•    تولید: ورود اطلاعات روزانه تولید، مقدار دان مصرفی، و جزئیات اطلاعات آماری تولید
•    رسید انبار: ثبت رسیدهای کالاهای ورودی به انبار
•    حواله انبار: ثبت حواله های کالاهای خروجی از انبار
•    ساخت دان: ورود اطلاعات فرمول مربوط به تولید دان در صورتی تولید دان در خود واحد انجام می گیرد.
•    برگشت دان: اطلاعات دانهای باقی مانده از مصرف روزانه و برگشت به انبار – جهت محاسبه دقیق موجودی کالاها، محاسبه دقیق ضریب تبدیل
•    ارسال به حسابداری: برای تولید سندهای حسابداری عملیات مربوطه

انواع گزارش گیری های تفصیلی از سیستم
گزارشات شامل
•    موجودی کالا: نمایش گزارش موجودی انبار و موجودی کالا در انبار
•    کاردکس انبار: نمایش گردش کالا در انبار و مابین انبارها
•    تلفات: نمایش گزارش تلفات به تفکیک گله و سالن
•    آمار تولید: نمایش گزارش تولید به تفکیک گله و سالن و دورهای متفاوت زمانی
•    دان مصرفی: نمایش گزارش دان مصرفی به تفکیک گله و سالن و دورهای متفاوت زمانی
•    ضریب تبدیل: نمایش جزئیات ضرایب تبدیل به تفکیک گله وسالنها و دورهای متفاوت زمانی
•    کلی سالن: آمار کلی سالن ها در تاریخ گزارش گیری
•    کلی دوره: آمار کلی دوره ها در تاریخ گزارش گیری

امکانات کلی سیستم
لیست پرسنل تعریف شده در سیستم
لیست تامین کنندگان تعریف شده در سیستم
لیست مشتریان تعریف شده در سیستم
اطلاعات و تعریف کالاها برای قرارگیری درانبار
نوع کالا
لیست کالاهای انبار
تعریف انبار برای قرارگیری کالاها
تمامی کالا های فارم جاری
سالنهای هر فارم
اطلاعات و تعریف نژاد مرغ
وزن استاندارد نژاد، حداقل و حداکثر وزن استاندارد
لیست گله ها و سالنهای منتسب به آنها در سیستم
فرمولهای ساخت دان
شرح کالاهای فرمول مادر؛ لیست ترکیبات
بروز رسانی لیست از پایگاه داده
کاربری همزمان موازی شبکه ای از سیستم
ورود گزارش روزانه
اطلاعات جامع سالن و تولید
ثبت اتوماتیک حواله دان مصرفی در انبار
اطلاعا ت انواع تخم مرغ تولیدی اعم از تخم مرغ سالم، دوزرده، شکسته، و لمبه
آمار دان مصرف روزانه
برنامه ریزی و حفظ تاریخچه واکسیناسیون
لیست تمام رسیدهای انبار
لیست تمام حواله های انبار
گزارش گیری از گردش کالا در یک انبار
نمایش گزارش بصورت روزانه
نمایش گزارش بصورت هفتگی
تعیین روزهای گزارش گیری
تلفات سالن
نمودار تعداد تلفات به تفکیک روز
درصد تلفات به تفکیک روز
تلفات تجمیعی
آمار دقیق تولید
تولید به تفکیک روز
نمودار درصد تولید
آمار مصرف دان و گزارش
مقدار دان مصرفی روز
سرانه مصرف دان
نمودار سرانه مصرف دان
نمودار مصرف دان
آمار کلی مقدار دان مصرفی برای هر مرغ دربازه انتخابی
میانگین مصرف دان دربازه انتخابی
تعداد مرغ در پایان بازه گزارش گیری

امکانات دیگر در کار با فرم ها
فیلتر نمودن براساس داده های فیلدها
مرتب سازی لیست
نمایش ستونهای انتخابی مورد نظر
امکان افزودن، حذف، ویرایش، بروز رسانی رکوردها

نرم افزار مرغداری مرغانه


نرم افزار مدیریت پرورش گاو شیری

نسخه ی به روز شده و بومی نرم افزار اسپانیایی  VaquiTec به نام پردازشگر مزرعه که با محیطی ساده و کاربری بسیار آسان تمامی فعالیت های موجود در یک مزرعه ی گاو شیری را ثبت و ضبط نموده و کلیه گزارش های تحلیلی ، مالی ، اداری و تولیدی را در اختیار کاربران   می گذارد (با امکان اتصال به کامپیوترهای قابل حمل اعم از لپ تاپ یا گوشی های ویندوز موبایل و تکنولوژی RFID).

دانلود راهنمای نرم افزار مدیریت پرورش گاو شیری

لازم به ذکر است که این بسته نرم افزاری مورد تایید بزرگترین دانشگاه های دنیا بوده و هم اکنون در بیش از دو هزار مجتمع بزرگ گاوداری در سراسر دنیا در حال کار می باشد.

دانلود نسخه دموی نرم افزار

Vaqui Tech 2011