آگوست 18, 2012

نرم افزار مرغداری مرغانه

نرم افزار مرغداری مرغانه:

با نرم افزار مدیریت مرغداری مرغانه لذت مدیریت خود را بالا ببرید.

کاربری آسان، حسابداری شش سطحی، کنترل مصرف دان و تولید، گزارشات دقیق روزانه، هفتگی، ماهیانه و …….

ادامه نوشته

ادامه نوشته ...

نرم افزار پردازشگر مزرعه

نرم افزار پردازشگر مزرعه:
به راحتی گاوداری و دامداری خود را مدیریت کنید.

کاربری آسان، کاهش خطاهای انسانی در ثبت و پردازش اطلاعات و ……..

ادامه نوشته

ادامه نوشته ...