آیا واکسیناسیون برای گله در پیشگیری بیماری کفایت می کند؟

  اغلب پرورش دهندگان تنها روش پیشگیری که بر آن تاکید دارند مساله واکسیناسیون گله است. در حالی

 

اغلب پرورش دهندگان تنها روش پیشگیری که بر آن تاکید دارند مساله واکسیناسیون گله است. در حالی که مساله واکسیناسیون در آخرین مرحله پیشگیری یک بیماری مطرح است. پیشگیری بر اساس نوع اهمیت به تر تیب به سه قسمت تقسیم می گردد؛

 

الف- مدیریت

ب- امنیت زیستی

ج- ایمن سازی

 

این سه مهم گاهی با یکدیگر و گاهی به تنهایی اهمیت پیدا می کنند. به هیچ وجه ما نبایدبه بحث واکسیناسیون به عنوان راه حل کلیدی بیماری ها نگاه کنیم. به بیان ساده تر چرا به عامل بیماری زا اجازه ورود دهیم تا بعدا به فکر از بین بردن آن باشیم. مثال همین مساله واکسن مایکوپلاسما گالیسپتیکوم می باشد که دیگر اجازه مصرف داده نشد. چرا که گامها به سوی حذف آن عامل می باشد. همانطور که یک مرغدار بر برنامه واکسیناسیون و زمان واکسن ها حساسیت بالایی نشان می دهد باید دو برابر آن به مساله مدیریت و امنیت زیستی بها دهد.هرگز حساسیتی که به تهیه نوع واکسن از کدام شرکت و کدام برند را داریم در مساله تهیه ضد عفونی کننده ها، پاکسازی مرغداری، حوضچه ورودی، تمیزی لباس کارکنان، کنترل رفت و آمد های بی مورد، حذف عوامل حامل عفونت، فومیت ها و غیره را نداریم.

 

به عبارتی ما سه نوع تاکتیک دفاعی مختلف نسبت به بیماری باید از خود نشان دهیم.

۱. عوامل بیماری که در مرغداری من وجود دارد باید از بین بروند.

۲.باید نگذارم هیچ عامل بیماری زایی وارد مرغداری من شود.

۳.در صورت ورود عامل آمادگی لازم برای دفاع از گله را داشته باشم.

 

در عمل با رعایت استرانژی های اول و دوم عملا نیازی به قسمت سوم که همان مساله واکسیناسیون می باشد نخواهیم داشت. با این وجود ما باز آمادگی گله را در برخورد عامل بیماری زا بالا نگه می داریم. متاسفانه توجه به دو امر اول کم رنگ تر گشته و پیشگیری فقط بر امر واکسن خلاصه گشته است. هدف از بیان مطالب فوق ارائه یک دید کامل و نه چندان جزئی در بحث پیشگیری از بروز بیماری ها در گله های پرورشی است.

 

به طور کلی دو نوع سیستم دفاعی در بدن جوجه بوجود می آید:

  • سیستم تیموسی(سیستم T )

لنفوسیت های T آنتی بادی ایجاد نمی کنند، بلکه قادرند لنفوکین ها را افزایش دهند و چون می توانند سلولهای بیگانه را با تماس مستقیم و بدون آنتی بادی از بین ببرند اغلب به سلولهای معیوب کننده و از بین برنده مشهورند. این پدیده را ایمنی با واسطه یاخته ای می گویند.

۲-   سیستم بورس(سیستم B )

در این سیستم پلاسمای سلولهایی که در نواحی مانند بورس، طحال و غدد لنفاوی ناحیه روده کور رشد می کنند، مسئول تولید آنتی بادی در جوجه های جوان هستند.

۱-عوامل تضعیف کننده سیستم T

بیماری مارک

سرما و گرما

عوارض ژنتیکی

پاسخهای ناقص به واکسیناسیون

آفلاتوکسین

۲-عوامل تضعیف کننده سیستم B

بیماری عفونی بورس

سرما وگرما

لکوزلنفوئید

کمبودهای غذایی

توکسین ها

تقلیل تولید آنتی بادی

هپاتیت عفونی

آفلاتوکسین

 

نحوه واکسیناسیون

تزریق عضلانی

تزریق زیر جلدی

قطره چشمی(ازطریق مجرای اشک وارد مجاری تنفسی می شود)

قطره بینی

خوراکی

همراه آب

به صورت غبار

از طریق کلواک، با آلوده کردن بافتهاری فوقانی نسج کلواک به واکسن

از طریق فولیکول های پر

اسپری

 

واکسیناسیون ناموفق

برای پیشگیری از واکسیناسیون ناموفق:

۱-واکسن باید در یخچال وحرارت پایین  نگهداری شود.

۲-واکسنهای منجمد باید در شرایط انجماد حفظ شوند.

۳-قبل از آمادگی کامل برای مصرف واکسن نبایستی سرپوش شیشه یا ویال حاوی واکسن باز گردد.

۴-واکسن بخوبی مخلوط گردد.

۵-تعداد پرندگان واکسینه شده برابر تعداد توصیه شده در دستورالعمل واکسن باشد.

۶-مشخصات و شماره سریال آن ثبت گردد.

۷-دستورات کارخانه سازنده واکسن رعایت شود.

۸-هنگام واکسیناسیون ودر حین عمل به هیچوجه شتابزدگی بخرج داده نشود.

۹-هنگام حل واکسن در آب مطمئن شوید که مواد ضد عفونی کننده در آب بکارنرفته باشد.

۱۰-برخی از واکسن ها ممکن است با هم مخلوط گردند (مانند واکسن برونشیت و نیوکاسل).

 

داروها و آنتی بیوتیکها به سه منظور ذیل مصرف می شوند:

۱-افزایش رشد و راندمان غذایی بهتر

۲-کمک به درمان طیور بیمار و باز گرداندن آنها به حالت طبیعی

۳-کمک به پیشگیری از شیوع بیماریهایی که وجود آنها در گله به اثبات رسیده باشد.

 

طرز مصرف دارو

۱-همراه با دان

۲-همراه با آب آشامیدنی

۳-از راه تزریق

اعمالی که به منظور جلو گیری از وقوع بیماریها باید انجام شوند عبارت است از:

-پیشگیری از شرایط استرس

-مدیریت صحیح

-استفاده از آب خوب

-انجام تستهای خونی

-رعایت اصول بهداشت

-واکسیناسیون

-کنترل کوکسیدیوز

-کنترل انگلها و شپش ها

-حذف لاشه ها و مواد زائد

-کنترل پاکیزگی و نظافت

دان می تواند منبع مهمی برای عوامل بیماریزا باشد احتمال آلودگی  به سالمونلا نه تنها در مواد اولیه بامنشاء دامی بلکه به عنوان مثال در سویا ومشتقات آن نیز وجود دارد. تلفات اولیه بیش از یک در صد ممکن است به دلیل مشکلات در جوجه کشی باشد.

 

استرس

بدن طیور شرایط استرس را بوسیله هورمونهای داخل سرکوب می نماید. هیپوتالاموس اولین محل پاسخگویی به استرس است.تحریک هیپوتالاس باعث تحریک هیپوقیز قدامی وافزایش ترشح هورمون کورتیکوتروپین می شود که حضور این هورمون در خون بر روی غدد فوق کلیه تاثیر مگذارد و سلولهای مولد کورتیکوستروئیدها ی غدد فوق کلیه فعال شده وهورمونهای گلیکوستروئید(کورتیکوسترون ) را بیشترساخته وترشح می کند.

 

علائم استرس

علائمی از جمله افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، کاهش مصرف دان، کاهش فعالیت جنسی، ساخت کمتر آنتی بادی، کاهش میزان رشد و کاهش گلیکون پلاسما از جمله علائم استرس می باشد، ولی هنوز پرنده می تواند به خوبی در مقابل ناملایمات محیطی مقاومت کند. هنگام افزایش سطح گورتیکوسترون در خون، مقاومت پرنده نسبت به بیماریهای باکتریایی افزایش می یابد ولی در مقابل بیماریهای ویروسی کم می شود.

Pin It