انسان موجودی اجتماعی است، که ناگزیر باید با دیگران ارتباط برقرار کند. هر قدر زندگی بشر به جلو می رود نیاز او به سایرین بیشتر می شود. برای برقراری ارتباط با دیگران و برآورده کردن خواسته های آنها گفتگو و مذاکره لازم است.

مذاکره درست و ارتباط مؤثر در آن، در واقع یک فن و تکنیک اکتسابی است. به دلیل اهمیت یادگیری این فن، کتاب های بسیاری درباه آن نوشته شده است. یکی از بهترین نویسندگان در این زمینه مک گرو هیل است، که کتابی با نام فنون مذاکره دارد؛ که ما خواندن آن را به شما توصیه می کنیم.

برای دانلود کتاب فنون مذاکره مک گرو هیل (انگلیسی) را کلیک کنید.

نرم افزار مرغداری مرغانه

Pin It