آدرس:تهران، تقاطع شریعتی و طالقانی ، ابتدای خیابان خواجه نصر غربی، پلاک ۳۱۶ ، ط ۴ واحد ۶

تلفن:۰۲۱-۷۷۶۵۶۵۰۱و۷۷۵۰۲۰۶۱و۷۷۵۲۷۹۰۰و۷۷۶۴۵۸۲۳و۷۷۶۴۵۸۲۸

فاکس:۷۷۶۲۳۲۲۴

Email: info@mohsenian.ir

Commercial@mohsenian.ir

mahdi@mohsenian.ir