مخمر سلنیوم باعث سوددهی تولید در ماکیان می شود

 

کمبود سلنیوم با بروز ۴۰ مورد بیماری در ارتباط است برای جبران کمبود سلنیوم در بدن انسان راههای مختلفی توسط محققان و دانشمندان تغذیه پیشنهاد می شود. یکی از آن روکش ها غنی کردن مواد غذایی و فرآورده های تولیدی است. غنی کردن تخم مرغ با سلنیوم که در حال حاظر در بسیاری از کشورها مانند هند متداول است از روشهای موثردر مقابله با کمبود این ماده است. در مقاله حاظر مزایای استفاده از مخمر سلنیوم به عنوان افزودنی جیره ماکیان مورد بررسی قرار گرفته است.

مخمرسلنیوم به خاطر کمترین میزان سمی بودن و فراوانی در طبیعت بهترین منبع برای استفاده در خوراک ماکیان به حساب می آید.استفاده از مخمر سلنیوم منجربه افزایش عملکرد پرندگان پرورشی و کاهش میزان مرگ ومیر می شود .

سلنیوم آلی با بهبود و زن متوسط و نسبت تبدیل غذایی اثر مثبتی بر روی پرندگان دارد. اثرات مثبت سلنیوم آلی را می توان در قابلیت انعطاف پوست و پر (جلوگیری از التهاب یاخته ای ) نیز مشاهده کرد. این تحقیق به دست دکتر گیسلاین راک متخصص تغذیه در کانادا انجام شده است. دکتر راک نتایج تحقیقش را در سمیناربین المللی مخمر سلنیوم که در دانمارک انجام شد، ارائه داد. او بر اهمیت آ نتی اکسیداها در مدیریت و برخی تاًثیرات منفی شیوهای نوین تولید در ایجاد رادیکال آ زاد که باعث عملکرد کمتر، مشکلات جسمی و کاهش کیفیت محصولات و نهایی (گوشت تخم مرغ ) می شود تاکید کرد. با توجه به مقدار وتامین E xPHSG (گلو تاسیون پروکسیداس ) و فعا لیت آنزیمی به نظر می رسد که مکمل مخمر سلنیوم می تواند جوجه آوری، کیفیت تخم (رنگ) و ویژگی های اکسایشی را بهبود بخشد.

عملکرد بهتر دکتر راک آزمایشی را بر روی ۲۷۶ قطعه نیمچه گوشتی در سه گروه انجام داد .این نیمچه ها از روز نخست تا روز کشتار (۵ هفته) جهت مقایسه سلنیت وسلنیوم آلی تحت نظر بودند. او در این آزمایش شاهد بهبود وزن روزانه نیمچه ها در گروه سلنیوم آلی همچنین بهبود نسبت تبدیل غذایی کلی و وزن کشتار بوسیله سلنیوم آلی در مقایسه با سلنیوم غیر آلی بود که بازده سرمایه خوبی برای تولید کنندگان به همراه دارد.

در سال ۲۰۰۴ بر روی ۲۵۰ جوجه خروس آزمون باروری انجام شد. بهبود افزایش باروری خروس ها در طی ۴ ماه را می توان در افزایش ۴/۲ درصدی تعداد جوجه های قابل عرضه در گروه سلنیوم آلی مشاهده کرد. مکمل سلنیوم آلی نسبت به مقدار مشابه سلنیت منجر به افزایش مقدار سلنیوم تخم ها در مرغ های تخم گذار شد. دلیل این افزایش را می توان به فراوانی زیستی سلنیوم آلی نسبت داد. آزمونی که در سال ۲۰۰۳ انجام شد افزایش ۲۹ درصدی مقدار سلنیوم تخم مرغ بوسیله سلنیوم آلی را نشان داد.

افزایش انتقال ایمنی مادر در سال ۲۰۰۳ آزمایشی در وین انجام شد که طبق آن به مادران گوشتی در هفته های ۲۰-۳۵ مکمل سلنیت وآلکوسلداده شده بود تا تفاوت تولید پادتن مادران در برابر بیماری ها رااندازه بگیرند. در بررسی دو بیماری( بیماری عفونی بورسی و رئوویروس) مکمل سلنیوم آلی انتقل ایمنی مادری بهتری را ایجاد کرد و با افزایش ۲۵-۲۰ درصدی میزان پادتن موجب تولید بهتر جوجه و افزایش قدرت زنده ماندن در ۱۰ روز الشد.

بر اساس گفته های دکتر راک مقدار سلنیوم در بیشتر انسانها بسیار کم است. به خاطر رابطه خطی که بین مقدار مخمر سلنیوم در خوراک مرغ ومقدار سلنیوم در تخم مرغ ها وجود دارد، تخم مرغ هایی که با سلنیوم غنی شده اند می توانند کمبود تغذیه انسان را جبران کنند.

دکتر راک با توجه به اینکه می دانست سلنیوم ماده سمی است آزمایشی را با مخمر سلنیوم با دوز بالا ( mpp5 ) بر روی نیمچه های گوشتی انجام داد. در نتیجه به بهبود عملکرد ( RCF و وزن کشتار ) چشمگیر و افزایش در سلنیوم ماهیچه وکبد حیوان دست یافت. این نتیجه بسیار جالب بود چرا که همین مقدار سلنیوم در شکل معدنی می تواند بسیار سمی باشد.

نتیجه می گیریم که میزان سم کمتر مخمر سلنیوم در دوز بالا به مراتب کمتر است.

( زیر عکس خانم راک) گیسلاین راک متخصص تغذیه و مسئول مزرعه تحقیقی ما کیان است. او بیش از ده سال است که بر روی آنتی اکسیدان ها در تولید حیوانات کار می کند و سرپرست مطالعات بسیاری در زمینه مخمر سلنیوم و سلنیوم غیره آلی بوده است.

 

۱-مخمر سلنیوم متوسط وزن روزنه نیمچه های گوشتی را نسبت به سلنیت افزایش می دهد.

۲- سلنیوم آلی باروری پرندگان نر را افزایش می دهد.

۳- سلنیوم آلی مقدار سلنیوم در تخم مرغ را بالا می برد.

۴- سلنیوم آلی در طیور گوشتی موجب می شود تا جوجه ها بهتر در برابر بیماریهای بورسی و رئوویروسیها مقاومت کنند.

نکات کلیدی درباره سلنیوم :

. روشهای مدرن تولید باعث ناکارایی آنتی اکسیدان در ماکیان می شود.

. سلنیوم آلی (مخمر سلنیوم ) نسبت به سلنیوم غیره آلی در طبیعت فراوانتر است.

. مکمل مخمر سلنیوم عملکرد نیمچه های گوشتی و تخم گذار را بهبود می بخشد.

. مکمل مخمر سلنیوم باعث افزایش مقاومت انعطاف پذیری و بهبود انتقال ایمنی مادر می شود.

مکمل مخمر سلنیوم باروری وجوجه آوری را بهبود می بخشد.

. مکمل مخمرسلنیوم باعث افزایش سلنیوم در تخم مرغ و بهبود نگهداری از آن می شود.

 


 

ارزیابی استفاده از مخمر در جیره غذایی گاوهای شیری

 

در هنگام ارزیابی مخمر به شش جنبه ‌از آن برای تعیین کاربرد صحیح آن می پردازیم. ابتدا در مورد کارکرد، میزان مصرف مناسب مخمر، هزینه آن و نسبت سود به هزینه آن، زمان استفاده از مخمر و در نهایت نیز توصیه های مرتبط را مطرح می کنیم.
کارکرد

اگر به کارکرد اصلی مخمر به عنوان افزودنی خوراک توجه کنیم متوجه می شویم که مخمر باید باکتری های هضم کننده فیبر در شکمبه را تحریک کند. به همین دلیل این محصول محیط شکمبه را به پایداری می رساند و دینامیک انرژی در شکمبه را بهبود می بخشد. به علاوه، مخمر تولید اسید لاکتیک را کاهش می دهد، و در جلوگیری از بروز اسیدوز نقش مثبتی دارد. به علاوه، این محصول محیط شکمبه را به ویژه در دوره انتقال که نمی توان از بی کربنات سدیم یا سایر محصولات بافری استفاده کرد به پایداری می رساند.

مخمر در شکمبه

در مطالعه دیگری که در کانادا انجام شد به بررسی برخی از پارامترهای شکمبه در جیره غذایی گاوهای دوره انتقالی پرداخت. مخمر تاثیری بر pH شکمبه نداشت اما توانسته است مقدار آمونیاک در شکمبه را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. به این ترتیب امکان کنترل بهتر آمونیاک، افزایش رشد میکروبی و کنترل کسر نیتروژنی فراهم می شود. با توجه به کسر مربوط به VFA شاهد ۱۰ درصد افزایش در کل VFA تولیدی هستیم و روندی رو به رشد هم نسبت به سطوح بالاتر استات در مقایسه با پروپیونات هم قابل مشاهده است. این نتایج نمایانگر تحریک باکتری های هضم کننده فیبراست

مخمر در گاوهای اوایل دوران شیردهی

در پژوهش دیگری که اخیرا در خارج از واشنگتن روی ۳۰۰ گاو انجام شد به بررسی نتایج حاصل از ۳۰ هفته تامین خوراک پس از زایمان پرداخت. در مدت پژوهش شاهد افزایشی ۵ پوندی (یا بیشتر) در میزان شیر براساس چربی تصیح شده بر اثر استفاده از یک گروه از مخمرها بودیم. بیشترین پاسخ در ۱۵ هفته پس از زایمان مشاهده می شود.

مخمر در گاوهای شیری

آخرین پژوهشی که به بررسی آن خواهیم پرداخت مطالعه ای است که در دانشگاه ویسکانسین انجام شد. در این پژوهش ۱۱ گله تجاری در ویسکانسین مورد مطالعه قرار گرفتند. مخمر وارد جیره غذایی این گاوها شد و سپس جیره مجددا به حالت اول تغییر یافت. این گله ها همانطور که از مقادیر میانگین بازده گروهی آن ها بر می آید دارای بازده بالایی بودند. ۵۸۵ گاو در این مطالعه دوگانه مورد بررسی قرار گرفتند و افزایش میانگین ۱٫۸ پوند شیر به ازای هر گاو گزارش شد. هشت مورد از ۱۱ گله پاسخ مثبتی را ارائه کردند. توجه داشته باشید که هیچ تاثیر قابل توجهی بر نتیجه آزمایش چربی یا پروتئین مشاهده نشد و نتایج حاکی از کاهش سطح این مقادیر در حیوان خوراک دهی شده با کشت مخمر نبودند.

دستورالعمل های کلی در رابطه با استفاده از مخمر در جیره گاوهای شیری

در اینجا به جمع بندی نکات مربوط به کشت مخمر می پردازیم و معیارهای نهایی را معرفی می کنیم.
میزان مصرف خوراک با مخمر مورد استفاده در خوراک در رابطه می باشد. میزان مذکور بسته به محصول مورد استفاده و شرکت تولید کننده آن دارد. بنابراین این مقدار در بازه ۲۵ تا ۱۰۰ گرم به ازای هر گاو در روز قرار دارد و میزان آن به غلظت محصول بستگی دارد. همچنین مصرف مخمر زنده یا دیواره سلولی نیز تفاوت زیادی در این میزان ایجاد می کند.
هزینه معمول این محصول ۴ تا ۶۶ سِنت به ازای هر گاو در هر روز است. براساس نتایج تحقیقاتی مطرح شده نسبت سود به زیان برای این محصول تقریبا ۴ به ۱ (۴:۱) است.
در رابطه با استراتژی مربوط به زمان مصرف این کشت باید گفت که این محصول باید در جیره غذایی گاوهای نزدیک زایمان و تازه زا و همچنین گاوهای پرتولید بکار رود. این جیره ها دائماً در حال تغییر هستند و سعی ما سازگار کردن گاوها با یک جیره پر بازده است.
براساس نتایج تحقیقات و جنبه های اقتصادی مربوطه، توصیه می شو کده از مخمر برای گاوهای گروه بندی شده به لحاظ استراتژیکی استفاده کنید.

 


مدیریت فلور روده با مشتقات دیواره سلولی مخمر دارای مزایایی برای تولید طیور عاری از آنتی بیوتیک است.مرغ عاری از آنتی بیوتیک
تغییر الگوی مصرف ۶۰ ساله ی آنتی بیوتیک ها در تولید گوشت طیور بسیار دشوار است. دکتر Stephen Collett پروفسور همکار بالینی در دانشگاه Georgia که در Alltech در ۲۷ ژانویه سخنرانی داشته می گوید: با این حال، ما اعتماد مصرف کننده ها را از دست داده ایم.
وی این گفته ها را در ارتباط با بحثی که درباره ی تولید گوشت عاری از آنتی بیوتیک در جریان است و به آن تولید ABF می گویند، اظهار داشت.او از دو جنبه ی مهم در رابطه با تولید بدون آنتی بیوتیک سخن می گوید:اول مدیریت فلور روده و دوم مهار تک یاخته ها مانند پروتوزوآ protozoa و کوکسیدیا coccidia.
یکی از مسایل کلیدی، تحلیل فلور طبیعی روده در برابر فلور یافته شده در سالن های مرغداری ها عمدتا در کشورهایی همچون آمریکا بوده است. در این کشورها مواد بستر به جا مانده از دسته های مرغ های قبلی تا شش چرخه ی پیوسته هنوز باقی می ماند. پرورش طیور در چنین سالن هایی مانند آن است که طیور در آشیانه های طبیعی خود به دنیا بیایند اما پیوسته در خطر رو به رو شدن با بیماری ها باشند.